Početak pretraživanja

Broj patentnog dokumenta (npr. "RS 20220630")

Broj prijave (npr. "RS 20220630")

MKP simbol (npr. "F41A 19/44")
Datum objavljivanja


            i

Vrsta

 Selektuj sve vrste dokumenata
 A1 (pat. prijave sa reš.izv.)  A/A2 (pat. prijave bez reš.izv.)  A3 (rešeršni izveštaji)
 A8 (ispravka prve strane A dokumenta)  B/B1 (patenti)  B2 (ogranicenje patenta)
  B8 (ispravka prve strane B dokumenta)   B9 (ispravka celog B dokumenta)  U/U1 (mali patenti)
     

O Serveru objavljenih patentnih dokumenata


Footer